Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 06-21210661
  • dave@demanfd.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Help uw kind bij de aankoop van een eigen woning:
Richt een Familiebank op


Starters hebben het niet makkelijk op de woningmarkt. De normen van banken worden strenger. De overheid stelt hoge eisen aan leningen. Het vinden van een betaalbare, leuke woning is steeds moeilijker. Vooral jonge mensen hebben hier last van.

De Familiebank
Maar u als ouder kunt uw kind(eren) op eenvoudige wijze helpen. En u hebt er zelf ook voordeel van.

Hoe? Richt uw Familiebank op!

U leent geld aan uw kind voor de aankoop van een huis en hiermee is uw eigen bank een feit.

Als u spaargeld heeft dat u zelf niet wilt gebruiken, dan kunt u hiermee uw zoon of dochter helpen. En de fiscus betaalt mee.
Deze oplossing is voor u en uw kind financieel voordelig. Voor uw kind is de rente van de lening aftrekbaar in box 1. Voorwaarde hiervoor is wel dat uw lening wordt gebruikt voor de aankoop of onderhoud van een woning. EN u krijgt honderden euro’s meer rente over uw geld.

U kunt een zo hoog mogelijke rente berekenen, veel hoger dan de spaarrente bij een gewone bank. Uw eerste gedachte is waarschijnlijk om juist een lage rente te berekenen. Maar fiscaal gezien is het slimmer een maximale rente te vragen, want dat levert uw kind een extra voordeel op. Door de renteaftrek krijgt uw kind namelijk een deel van de rente terug van de fiscus. Deze rente dient wel echt betaald te worden; niet-betaalde rente is niet aftrekbaar. Voor u (de ontvanger) is de hoogte van de rente fiscaal niet relevant. Uw rente-inkomsten zijn niet belast.

Om de hogere rentelast compenseren kunt u uw kind ieder jaar een leuk bedragje schenken waarbij u gebruik maakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (maximaal per kind per jaar 5.030 euro).
U bent niet helemaal vrij om de rente zelf te bepalen. U bent wettelijk verplicht een marktconforme rente te rekenen. Zo’n marktconforme rente gaat uit van de gangbare hypotheekrentetarieven plus of min 25%. Is het huidige tarief bijvoorbeeld 5,5%, dan kunt u maximaal 6,9% rente vragen. Dat is meer dan u op een spaarrekening krijgt.

Een rekenvoorbeeld met 50.000 euro, 3,3% spaarrente en 5,5% hypotheekrente maakt het duidelijk.
U leent aan uw kind 50.000 euro voor de aankoop van een woning. Het restant van het benodigde geld leent uw zoon / dochter bij een gewone bank. We gaan er van uit dat uw kind de rente tegen 42% kan aftrekken. De normale rente voor een hypotheek is 5,5% per jaar. U rekent 6,9% rente: 5,5% + 25%.

Uw voordeel
Op een spaarrekening krijgt u over 50.000 euro een rente van 3,3% = 1.650 euro per jaar. U betaalt 1,2% belasting over het gemiddelde saldo: 50.000 euro plus 51.650 euro/2 = 50.825 euro, dus 610 euro. Van de spaarrente houdt u 1.650 euro min 610 euro = 1.040 euro over.

Maar leent u geld aan uw kind, dan krijgt u 6,9% over uw 50.000 euro = 3.450 euro aan rente.

Ook nu betaalt u 1,2% belasting over het gemiddelde: 50.000 euro plus 53.450 euro /2 = 51.725 euro, dus 620 euro.

Nu houdt u van uw rente 2.830 euro over (3.450 euro min 620 euro). Dit is dus 1.790 euro meer dan wanneer uw geld op een spaarrekening staat.

Leent uw kind bij een gewone bank, dan geldt een hypotheekrente van 5,5% x 50.000 euro = 2.750 euro per jaar. Na aftrek van de belasting tegen 42%: netto 1.595 euro.

Leent uw zoon / dochter dit bedrag van uw Familiebank, dan is de rente 6,9% x 50.000 euro = 3.450 euro per jaar. Na fiscale aftrek tegen 42% is het 2.001 euro, netto 406 euro meer.

U kunt uw kind compenseren voor dit verschil door een belastingvrije schenking te doen. Het familievoordeel is dan nog altijd 1.790 min 406 = 1.384 euro.

Best rendabel dus zo’n Familiebank!

Wilt u weten hoe de Familiebank voor u uitpakt, bel of mail me dan.