Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 06-21210661
  • dave@demanfd.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:


Als consument loopt u een flink risico met uw hypotheek.
Wanneer de rentevastperiode afloopt moet u maar afwachten wat de nieuwe rente wordt. En hoe hoog uw nieuwe maandlast dan zal zijn.
Met de Hypotheekrentetwister beperkt u eenvoudig dit renterisico en hebt u uitzicht op een -gemiddeld - lagere rentelast.

Het is opmerkelijk hoeveel mensen hun hypotheek voor één en dezelfde rentevastperiode afsluiten. Al in 2004 is uit een onderzoek van de Universiteit Tilburg gebleken dat een mix van een lange vaste rente en een variabele rente op lange termijn voordeliger is dan één rentevastperiode van 10 jaar. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat er een behoorlijk groot risico is van een hogere rente bij afloop van de rentevastperiode, met als gevolg een plotselinge stijging van de maandlasten.

Wie kiest voor een heel lange rentevastperiode - bijvoorbeeld 20 jaar - heeft erg zekere maandlasten, maar moet wel voor deze zekerheid betalen.
Het verschil tussen een 10 jaar vaste rente en een 20 jaar vaste rente is momenteel zo’n 0,5%. Dat lijkt weinig, maar omgerekend in euro’s loopt het bedrag behoorlijk op.

Een goede oplossing is de combinatie van korte en lange rentevastperiodes. Hierbij kiest u voor een evenwichtige mix van lange, middellange en korte rentevastperiodes.
Het gevaar bij korte rentes is de mogelijke stijging op korte termijn. Het voordeel is dat de korte rente door de jaren heen aantoonbaar goedkoper is dan de 10 jaar vaste rente. Het risico van een hogere maandlast speelt pas op het moment dat de rente afloopt.

U kunt dit risico sturen door zelf te bepalen hoe groot het deel is dat u voor een lange rentevastperiode afsluit. Een lange rentevastperiode kunt u bovendien koppelen aan bijvoorbeeld uw Spaarhypotheek of Spaarrekening Eigen Woning. Hierdoor krijgt u deze hogere rente ook vergoed over uw spaarsaldo.

Een rekenvoorbeeld met een hypotheek van € 350.000,-

Alternatief 1: U zet uw volledige lening vast tegen 10 jaar: gemiddelde rente 5,1%

Alternatief 2: u maakt uw eigen Hypotheekrentetwister *
·         35% 20 jaar vast  5,9%
·         30% 7 jaar  vast   4,9%
·         35% 2 jaar vast    4,0%

Gemiddelde rente 4,94%
Omgerekend in euro’s is uw voordeel 560 euro per jaar. Uw maandlasten zijn lager en u verkleint ook het renterisico van uw hypotheek. Een - eventueel - hogere rente geldt alleen voor het gedeelte van de hypotheek waarvan de rente afloopt en niet voor de hele lening.

Wij helpen u graag bij het berekenen van de beste, meeste voordelige Hypotheekrentetwister. Bel of mail ons.